Philippine Consulate General in Agana, Guam > Philippine Consulate General in Agana, Guam >> News

News

16/08/2013: PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA TAMPOK ANG ISANG BALAGTASAN

PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA TAMPOK ANG ISANG BALAGTASAN