Philippine Consulate General in Agana, Guam > Philippine Consulate General in Agana, Guam >> News

News

04/09/2013: KONSULADO PANLAHAT IGINAWAD ANG PARANGAL SA NAGWAGI SA MAGLIKHA PARA SA PAMBANSANG WIKA

KONSULADO PANLAHAT IGINAWAD ANG PARANGAL SA NAGWAGI SA MAGLIKHA PARA SA PAMBANSANG WIKA